Uchwała nr 90/2015 w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2015 rok. (2015-06-03)