Uchwała nr 85/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas niekreślony dr hab. inż. Zygmunta Niedojadło, prof. nadzw. z WGGiIŚ (2015-05-27)