Uchwała nr 72/2015 w sprawie utworzenia specjalności „Ochrona dóbr kultury i dóbr natury” na II stopniu studiów stacjonarnych, na kierunku Kulturoznawstwo i powierzenie prowadzenia jej Wydziałowi Humanistycznemu. (2015-05-27)