Uchwała nr 71/2015 w sprawie reasumpcji Uchwały nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. (2015-05-27)