Uchwała nr 70/2015 w sprawie organizacji potwierdzenia efektów uczenia się w Akademii Górniczo-Hutniczej. (2015-05-27)