Uchwała nr 52/2015 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego i podział dodatniego wyniku finansowego netto za 2014 rok. (2015-04-29)