Uchwała nr 50/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności na nieruchomości położonej w miejscowości Miękinia, gmina Krzeszowice składającej się z działki o numerze 1311/7 (jeden tysiąc trzysta jedenaście łamane przez siedem). (2015-03-25)