Uchwała nr 44/2015 w sprawie ustalenia Założeń do projektu planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. cz. II – dotyczy Funduszu Stabilizacji Inwestycyjnej Uczelni. (2015-03-25)