Uchwała nr 40/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Marka Krąpca z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. (2015-03-04)