Uchwała nr 35/2015 w sprawie przyjęcia recenzji prof. J. Lisa do wniosku Politechniki Opolskiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr hab. inż. Wiesławowi Kurdowskiemu. (2015-03-04)