Uchwała nr 29/2015 w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie w oparciu o język efektów kształcenia. (2015-03-04)