Uchwała nr 26/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe za rok 2014 dla dr hab. inż. Tomasza Szumlaka z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. (2015-03-04)