Uchwała nr 21/2015 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa na recenzenta do wniosku Politechniki Opolskiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr hab. inż. Wiesławowi Kurdowskiemu. (2015-02-04)