Uchwała nr 3/2015 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez jednoosobowe organy uczelni publicznej. (2015-01-14)