Uchwała nr 150/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Zbigniewa Pędzicha z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. (2014-11-26)