Uchwała nr 148/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wojciechowskiego z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. (2014-11-26)