Uchwała nr 146/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Magdalenę Hasik z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. (2014-11-26)