Uchwała nr 142/2014 w sprawie wyboru trzech studentów do składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich. (2014-11-26)