Uchwała nr 136/2014 w sprawie wyborów uzupełniających członka Senatu AGH z grupy nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego Wydziału Humanistycznego AGH na kadencję 2012-2016. (2014-11-26)