Uchwała nr 125/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Barbarę Torę, prof. nadzw. z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. (2014-10-29)