Uchwała nr 123/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Piotra Bożka z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. (2014-10-29)