Uchwała nr 120/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Piotra Małoszewskiego z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. (2014-10-29)