Uchwała nr 117/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Leszka Czepirskiego z Wydziału Energetyki i Paliw. (2014-10-29)