Uchwała nr 106/2014 w sprawie zasad nadawania nazw imienia obiektom budowlanym, ich częściom lub elementom terenu oraz umieszczania tablic pamiątkowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. (2014-10-29)