UchwaƂa nr 105/2014 w sprawie udzielania zgody nauczycielom akademickim na dodatkowe zatrudnienie. (2014-10-29)