Uchwała nr 103/2014 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rektora z działalności AGH. (2014-10-29)