Uchwała nr 91/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Zdzisława Burdę z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. (2014-07-03)