Uchwała nr 84/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 67/2010 Senatu AGH z 26.05.2010 w sprawie ustalania pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w AGH na poszczególnych stanowiskach oraz warunków jego obniżania i zasad obliczania godzin dydaktycznych (2014-07-03)