Uchwała nr 82/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Teleinformatyka prowadzonego przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. (2014-07-03)