Uchwała nr 80/2014 w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich. (2014-07-03)