Uchwała nr 57/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Janusza Konstantego z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. (2014-05-07)