Uchwała nr 55/2014 w sprawie likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Nowym Sączu. (2014-05-07)