Uchwała nr 53/2014 w sprawie reasumpcji uchwały nr 73/2013 r. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015. (2014-05-07)