Uchwała nr 52/2014 w sprawie utworzenia specjalności „Technology and Society” na kierunku kształcenia Socjologia, na studiach stacjonarnych II stopnia i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Humanistycznemu. (2014-05-07)