Uchwała nr 51/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku Inżynieria Ciepła prowadzonego przez Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. (2014-05-07)