Uchwała nr 50/2014 w sprawie utworzenia kierunku studiów Inżynieria Ciepła i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. (2014-05-07)