Uchwała nr 38/2014 w sprawie zasad podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego ACK Cyfronet AGH. (2014-04-02)