Uchwała nr 36/2014 w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu Rzeczowo-Finansowego AGH na 2014 r. cz. I – uzupełnienie. (2014-04-02)