Uchwała nr 35/2014 w sprawie zmian w Statucie AGH z dnia 28 września 2011 roku z późniejszymi zmianami. (2014-04-02)