Uchwała nr 32/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. Annę Świerczewską, prof. nadzw. z WGGiOŚ (2014-03-05)