Uchwała nr 30/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. Andrzeja Lewenstama z W. Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. (2014-03-05)