Uchwała nr 29/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Wojciecha Nowaka z Wydziału Energetyki i Paliw. (2014-03-05)