Uchwała nr 28/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Wojciecha Kucewicza z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. (2014-03-05)