Uchwała nr 18/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o dydaktyczna Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2013 dla prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza z WEAIiIB (2014-03-05)