Uchwała nr 15/2014 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. inż. Janusza Gajdę z WEAIiIB na recenzenta do wniosku Politechniki Lubelskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Januszowi Mroczce z Politechniki Wrocławskiej (2014-01-29)