Uchwała nr 13/2014 oraz Uchwała nr 14/2014 w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 128/2013 z 18.12.2013 w sprawie opinii o ustaleniu przez Rektora szczegółowej listy instytucji, których przedstawiciele wejdą w skład Konwentu AGH oraz uzupełnienie składu (2014-01-29)