Uchwała nr 142/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Tomasza Barszcza z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. (2013-12-18)