Uchwała nr 140/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Sławomira Gruszczyńskiego z WIEiT (2013-12-18)