Uchwała nr 138/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Jacka Snaminę, prof. nadzw. z WIMiR (2013-12-18)