Uchwała nr 137/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Waldemara Korzeniowskiego, prof. nadzw z WGiG (2013-12-18)